Bezpłatna terapia Orthokine w ramach projektu naukowego

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA BADANIA KLINICZNEGO

 „Terapia ORTHOKINE w bólu odcinka szyjnego kręgosłupa.”

 

Pani/Pana lekarz/fizjoterapeuta zaproponował Pani/Panu wzięcie udziału w badaniu klinicznym mającym na celu dobranie najlepszej metody aplikacji surowicy własnej (ORTHOKINE) w leczeniu objawowym bólu odcinka szyjnego o podłożu zwyrodnieniowym lub przeciążeniowym.

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa to schorzenie bardzo rozpowszechnione we współczesnym świecie i traktowane jest jako choroba cywilizacyjna. Jej przyczyny są bardzo zróżnicowane. Po części związane są one z genetycznie uwarunkowanym i indywidualnie zaprogramowanym „starzeniem się” struktur budujących krążek międzykręgowy (odwodnienie jądra miażdżystego i pękanie  pierścienia włóknistego), po części zaś z przeciążeniowym uszkodzeniem stawów i więzadeł związane z trybem życia (np. długotrwała pozycja pochylenia głowy, praca biurowa, wstrząsy u kierowców zawodowych itp.).

Uszkodzenie krążka międzykręgowego, który jest amortyzatorem i stabilizatorem pomiędzy sztywnymi kręgami budującymi nasz kręgosłup doprowadza do przeciążeń stawów, zamykania światła kanału kręgowego i ucisku na znajdujące się tam struktury nerwowe co wywołuje zapalenie i takie objawy jak: ból spoczynkowy lub wysiłkowy odcinka szyjnego kręgosłupa, promieniowanie bólu do kończyn górnych doprowadzając stopniowo do osłabienia siły mięśniowej i zaburzeń czucia.

W celu zachowawczego leczenia tych objawów można zastosować kilka metod, a wśród nich: leki doustne przeciwzapalne i przeciwbólowe, iniekcje miejscowe okołokręgowe z preparatów sterydowych i osocza, rehabilitację, ortezy, balneoterapię oraz preparaty z surowicy własnej np. ORTHOKINE.

W naszym badaniu porównywać będziemy dwa rodzaje aplikacji surowicy własnej zwanej  ORTHOKINE, która wykazuje działanie przeciwzapalne, zarejestrowanej jako produkt medyczny w Polsce od 2012 roku,  której skuteczność i bezpieczeństwo stosowania potwierdziliśmy w kilku wcześniejszych badaniach na grupie ponad 1400 pacjentów:

1) iniekcje na stawy międzykręgowe  z surowicy ORTHOKINE pochodzącej z Pani/ Pana własnej krwi podawanej pod kontrolą USG na stawy międzykręgowe odcinka szyjnego przez doświadczonego w tej technice lekarza – 4 (cztery) iniekcje (dwukrotnie w tygodniu).

2) iniekcje powierzchowne (powięziowe) w miejscach tkliwości uciskowej z surowicy pochodzącej z Pani/ Pana własnej krwi podawanej na punkty spustowe (powięziowo) odcinka szyjnego przez doświadczonego w tej technice lekarza – 4 (cztery) iniekcje (dwukrotnie w tygodniu).

Jak wynika z dotychczasowych badań i obserwacji klinicznych u chorych po leczeniu powyżej wymienionymi sposobami dochodzi do przynajmniej częściowej redukcji dolegliwości bólowych i poprawy sprawności w ciągu kilku miesięcy, a badanie niniejsze ma na celu ocenę skuteczności poszczególnych metod podawania surowicy i opracowanie optymalnego algorytmu leczenia.

Kwalifikacja. Zanim zakwalifikowana/y będzie Pani/Pan do jednej z metod aplikacji surowicy zostanie wykonane badanie lekarskie. Warunkiem uczestnictwa w badaniu będzie posiadanie aktualnego (nie starszego niż 1 rok) badania MRI kręgosłupa szyjnego. Jeśli weźmie Pani/Pan udział w badaniu będzie Pani/Pan proszona/y o umożliwienie badania lekarskiego na wizycie kwalifikacyjnej, poddanie się zabiegom proponowanym w poszczególnych grupach terapii, do których zostanie Pan/Pani przydzielona losowo oraz wypełnienie kwestionariusza na następujących wizytach kontrolnych:

W0 – przed terapią

W1 – 6 tygodni po ostatniej dawce surowicy

W2 – 12 tygodni po ostatniej dawce surowicy

Losowo zostanie Pan/Pani zakwalifikowana do jednej z dwóch grup leczenia:

Grupa A – terapia z użyciem ORTHOKINE – 4 iniekcje w odstępach 3 dniowych na powięzi szyjne pod kontrolą USG przez tego samego wykonującego.

Grupa B – terapia z użyciem ORTHOKINE – 4 iniekcje w odstępach 3 dniowych na stawy międzykręgowe pod kontrolą USG przez tego samego wykonującego

Zabiegi będą wykonywane w klinice SMC w Warszawie, Al. St. Zjednoczonych 32 lok 14 a opiekę nad całością terapii sprawuje dr P. Godek.

Telefon kontaktowy do kliniki to 22 67 360 43

Ryzyko terapii. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że istnieje ryzyko związane z iniekcjami w okolicy kręgosłupa takimi jak: krwiak, infekcja, uszkodzenie korzenia, punkcja worka oponowego, kilkudniowy ból w miejscu ukłucia. Ryzyko to ulega znaczącemu zredukowaniu jeżeli iniekcja jest wykonywana pod kontrolą USG, jednak nadal istnieje. Ryzyko związane z podawaniem preparatów uzyskanych z krwi własnej pacjenta jest minimalne, gdyż nie stwierdzono alergii na własne krwiopochodne preparaty, a jedynie może wystąpić kilkudniowe wystąpienie niegroźnych objawów pseudogrypowych. W razie nasilenia objawów terapia może być w każdej chwili przerwana.

Dane dotyczące Pani/Pana będą zbierane i gromadzone, jako poufne.

Wszystkie informacje zebrane w czasie tego badania, włącznie ze szpitalnymi historiami choroby, danymi osobowymi i danymi z badań naukowych będą zachowane, jako poufne. Dostęp do danych dotyczących Pani/Pana udziału w badaniu i możliwość ich kopiowania będzie ograniczona do kierownika projektu badawczego, lekarza uczestniczącego w badaniu i Komisji Etycznej.

Podpisanie zgody na udział w badaniu oznacza dobrowolną zgodę  na poddanie się terapii po zapoznaniu się z informacją o której mowa powyżej, zawsze ma Pan/ Pani możliwość zadawania pytań prowadzącemu badanie i otrzyma Pan/Pani odpowiedzi na te pytania, a także w każdej chwili ma Pan/Pani możliwość odstąpienia od udziału  w badaniu w każdym jego stadium;

Jeśli będzie Pani/Pan miał/a jakiekolwiek dodatkowe pytania, powinna/powinien Pani/Pan skontaktować się z osobą odpowiedzialną za badanie tj. Dr Piotr Godek tel. 22 67 360 43 lub 602 679 503 oraz mail piotrgodek.smc@gmail.com