Noltrex – szansa przy dużych zmian zwyrodnieniowych stawów

UWAGA!

Brak Noltrexu w Polsce do odwołania, będziemy informować Państwa o jego powrocie!!!

Leczenie bólu w stawie za pomocą preparatu Noltrex

Definicja: Noltrex to uwodniony biopolimer z jonami srebra używany jako tzw. viskoproteza, a więc powłoka pokrywająca ubytki chrząstki stawowej.  Charakteryzuje się dużą lepkością i wysoką masą cząsteczkową. NOLTREX działa poprzez przywrócenie lepkości płynu maziowego w stawie, która jest zaburzona na skutek zmian zwyrodnieniowych stawów. Zmniejsza dolegliwości bólowe i poprawia ruchomość w stawie. Zaletą tego materiału oprócz dłuższego efektu leczniczego jest jego działanie bakteriostatyczne dzięki zawartości jonów srebra

Przebieg zabiegu: W zależności od stopnia zwyrodnienia i stanu uszkodzenia chrząstki podanie od 1 do 5 iniekcji co tydzień pod kontrolą USG

Wyniki terapii: Większość pacjentów obserwuje zmniejszenie bólu, a często również zanik dolegliwości bólowych. Preparat poprawia komfort życia w zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych i przewlekłych zespołach bólowych

Zabiegi wykonuje: dr. Piotr Godek