Poniższe dokumenty dostępne są w formacie PDF

Karta Praw Pacjenta

Prawa Pacjenta – Informacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta

KOPIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WYDAWANA JEST BEZPŁATNIE NA WNIOSEK PACJENTA