Terapia PRP

Leczenie metodą PRP

Definicja: system leczenia zachowawczego bazujący na wykorzystaniu płytek krwi przeznaczony jest do stosowania w zmianach zwyrodnieniowych stawów obwodowych (bark, ręka, biodro, kolano, stopa i inne) oraz dyskopatycznych i zwyrodnieniowych zmianach kręgosłupa skutkujących bólem i zaburzeniami funkcji.

Oparty jest na zjawisku silnego efektu przeciwzapalnego jaki wywołują czynniki wzrostu zawarte w płytkach krwi, których ilość można zwiększyć poprzez zagęszczenie odwirowaniem krwi pełnej. W zależności od systemu możliwe jest uzyskanie płytemk z objętości 10 ml krwi (system PRP GLO, PRP PRF, APRP) lub ze 120 ml krwi pełnej (system Angel). Dzięki specjalnemu przygotowaniu pobranej od pacjenta krwi uzyskuje się wysoką koncentrację płytek w mm sześciennym (nawet 1 mln przy wyjściowej wartości średnio 300 tys.). Wzmocnione w ten sposób zostają możliwości przeciwzapalne, gojące, regenerujące krwi. Procedura jest jednoczasowa (to znaczy przetworzoną krew podaje się natychmiast) , ale może być powtarzania co kilka tygodni w razie potrzeby (zawsze pod kontrolą USG). Dawkowanie zależy od indywidulanych wskazań.

Wskazania: zmiany zwyrodnieniowe stawów, przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa, stenoza kanału kręgowego, dyskopatia, niektóre uszkodzenia chrząstki stawowej, niektóre uszkodzenia łąkotek i obrąbka stawowego, uszkodzenia tkanek miękkich (świeże i zastarzałe) np. ścięgien, więzadeł, mięśni.

Przebieg zabiegu: pobranie krwi, wirowanie od 3 do 30 min w zależności od systemu,  podanie w formie iniekcji pod kontrolą USG

Wyniki terapii: terapia stosowana jest w naszej klinice od 2014 roku, zastosowaliśmy ją u ponad 3000 pacjentów. Nasze wyniki dotyczące systemu Angel (wysokiej objętości PRP) opublikowaliśmy w czasopiśmie Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja – wyniki stopnia satysfakcji w poszczególnych wskazaniach po 2 i 6 miesiącach oraz ich liczebność są zawarte w tej publikacji. Wskaźnik skuteczność terapii: odsetek wyników satysfakcjonujących oraz procentowy stosunek wyników satysfakcjonujących do niesatysfakcjonujących po 2 i po 6 miesiącach obserwacji (S/NS2 i S/NS6). Dla zaawansowanej postaci ChZS kolanowego zestawiono wyniki w trzech grupach wiekowych (poniżej 66, 67-73 i powyżej 74 roku życia). Wyniki. Dla całej leczonej grupy średni współczynnik S/NS2 wynosił 1,56; w grupie najliczniej reprezentowanych wskazań najwyższy wskaźnik satysfakcji uzyskano w dyskopatii lędźwiowej (2,84), najniższy w grupie uszkodzeń ścięgien stożka rotatorów (0,96). Średnia wartość wskaźnika S/NS6 to 2,24; najwyższy w łagodnej postaci ChZS kolanowego (4,79) i dyskopatii odcinka szyjnego (4,67), a najniższy w ChZS ramienno- łopatkowego (0,72). Terapia ta jak każda terapia biologiczna wymaga kilkumiesięcznego okresu obserwacji, aby ocenić jej finalną skuteczność.

oto link do pełnej wersji publikacji https://ortopedia.com.pl/resources/html/article/details?id=228301

Możliwe powikłania i działania niepożądane: infekcja w miejscu nakłucia, zapalenie i obrzęk stawu, przejściowe nasilenie bólu związane z efektem objętościowym, podrażnienie korzenia nerwowego.

Zabiegi wykonuje: dr Piotr Godek