Diagnostyka USG i zabiegi pod kontrolą USG:

  • nakłucia stawów kręgosłupa, stawów krzyżowo- biodrowych i około korzeniowe kręgosłupa (w ostrych zespołach bólowych)
  • wstrzyknięcia dostawowe (kwas hialuronowy-  OST, Synolis VA, SynviscOne, Chondrovital, Renehavis, biopolimery – Noltrex, terapia osoczem wysokobiałkowym – terapia Orthokine)
  • wstrzyknięcia okołostawowe (kolagen, PRP)- ścięgna, torebki stawowe, więzadła
  • wstrzyknięcia okołonerwowe  w zespołach cieśni (kanał nadgarstka)
  • iniekcyjne uwolnienia troczka ( palec trzaskający)

Leczenie metodą ORTHOKINE

Definicja: system leczenia zachowawczego zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów oparty na zjawisku silnego efektu przeciwzapalnego  własnych białek przeciwzapalnych krwi. Dzięki specjalnemu przygotowaniu pobranej od pacjenta próbki krwi uzyskuje się wysoką koncentrację białek blokujących receptory dla przekaźników reakcji zapalnej m. in. Interleukiny.  Dzięki temu wynikające z drażnienia wskutek zmian zwyrodnieniowych stawy mimo, iż produkują czynniki zapalne nie są w stanie wygenerować objawów z powodu zajęcia receptorów przez wyhodowane z próbki krwi własne białka.

Wskazania: zmiany zwyrodnieniowe stawów, przewlekłę zespoły bólowe kręgosłupa, w tym bóle pooperacyjne wynikające ze zbliznowaceń okołokorzeniowych

Przebieg zabiegu: pobranie krwi, inkubacja białek osocza, podanie 2- 6 iniekcji co 1 tydzień pod kontrolą USG

Wyniki terapii: terapia stosowana jest od 1998 roku w 488 licencjonowanych ośrodkach na terenie na całego świata. W sumie wykonano już prawie 483 tysiące wstrzyknięć surowicy. Obserwuje się ponad 2 letnie poprawy nawet w zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych i przewlekłych zespołach bólowych.

Zabiegi wykonuje: dr Godek

Leczenie metodą KRIOLEZJI i TERMOLEZJI

Zabieg kriolezji polega na wyłączeniu ( przez zamrożenie) gałązek nerwowych przewodzących bodźce bólowe ze struktur objetych procesem zwyrodnieniowym lub zapalnym. Zabiegi mogą być stosowane zarówno w okolicy kręgosłupa, miednicy jak i stawów obwodowych.  Zamrożenie punktowe w pożądanym miejscu uzyskuje się poprzez sondę połączoną ze specjalną aparaturą. Sonda jest umieszczana w bezpośrednim sąsiedztwie stawu kręgosłupa, stawu krzyżowo- biodrowego lub stawu obwodowego pod kontrolą  RTG lub USG. W naszej klinice wykonujemy zabiegi pod kontrolą USG przez co unikamy niepotrzebnego napromieniowania pacjenta.

Wskazania: zmiany zwyrodnieniowe stawów, przewlekłę zespoły bólowe kręgosłupa, stawu krzyżowo- biodrowego, usidlenia gałązek nerwowych

Przebieg zabiegu: ułożenie pacjenta, znieczulenie skóry miejscowe, wprowadzenie kaniuli torem której wprowadza się sondę zamrażającą gałązki nerwowe przewodzące ból pod kontrolą USG, zamrożenie przez 1-2 min chorego miejsca w kilku punktach, usunięcie sondy, opatrunek. Zabieg jest wykonywany ambulatoryjnie, pacjent po 15 min obserwacji może udać się do domu samodzielnie. Następnego dnia pacjent usuwa sobie opatrunek.

Kontrolna wizyta: pierwsza kontrola po terapii wykonywana jest po 2 miesiącach (bezpłatna), do tego czasu pacjent proszony jest o nie wykonywanie przeciążeniowych czynności i zaniechanie sportów skokowo- biegowych, pozostałe czynności wykonuje normalnie.

Zabiegi wykonuje : dr Godek

Zabiegi Termolezji – zabieg o podobnym działaniu przeciwbólowym stosowany w zakresie kręgosłupa i nerwów obwodowych. Tu jednak wykorzystuje się wysoką temperaturę 72 st. generowaną przez cienką igłę w celu termicznego uszkodzenia zakończeń nerwowych przewodzących ból lub temperaturę 42 st metodą pulsacyjną poprzez odpowiednią modulację elektryczną w celu wyłączenia przewlekłego bólu spowodowanego aktualnym lub zastarzałym uszkodzeniem korzeni nerwowych i nerwów obwodowych, a które wymagają zachowania. Zabieg ma tę przewagę nad kriolezją, że może być wykonywany wielopunktowo ( nawet kilkanaście punktów bólowych) bowiem igła zabiegowa ma bardzo niewielką średnicę, a także może być stosowany w zespołach cieśni jako modulacja bólu. Szczególnie skuteczny po niepowodzeniach leczenia operacyjnego cieśni, przetrwałych rwach kulszowych mimo odbarczenia korzeni, przetrwałych zespołach napięciowych – np. zespół m. gruszkowatego, bóle podpotyliczne z. Arnolda, itp.

Zabiegi wykonuje :  dr Godek

Kontrolna wizyta: pierwsza kontrola po terapii wykonywana jest po 2 miesiącach, do tego czasu pacjent proszony jest o nie wykonywanie przeciążeniowych czynności i zaniechanie sportów skokowo- biegowych, pozostałe czynności wykonuje normalnie.

Leczenie metodą PRP (czynniki wzrostu)

Definicja: zabieg polega na pozyskaniu osocza bogatopłytkowego (PRP) z krwi pobranej od pacjenta. Bogatopłytkowe, autologiczne osocze zawiera w sobie koncentrat płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Krwinki płytkowe uwalniają czynniki wzrostu odpowiedzialne za procesy gojenia i regeneracji. Terapia jest całkowicie naturalna. Nie występują w niej żadne substancje sztuczne czy syntetyczne.

Wskazania: zmiany przeciążeniowe w obrębie ścięgien (Achillesa, stożka rotatorów), zapalenia ścięgien, więzadeł oraz mięśni, gojenie blizn i trudno gojących się ran.

Przebieg zabiegu: pobranie krwi, odwirowanie bogatopłytkowego osocza, oddzielenie PRP od pozostałych składników krwi, podanie w miejscu uszkodzenia po kontrolą USG (pobranie krwi oraz podanie preparatu odbywa się podczas jednej wizyty u lekarza)

Wyniki terapii: Obserwacje kliniczne oraz badania wykazują znaczną poprawę strukturalną uszkodzonych tkanek poddanych terapii. Większość pacjentów obserwuje zmniejszenie bólu, a często również zanik dolegliwości bólowych.

Zabiegi wykonuje: dr Godek