Osteopatia (zaliczana do medycyny komplementarnej) jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem, w stanie określanym jako zdrowie i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.

Zabiegi osteopatyczne – techniki manualne stosowane są w leczeniu ostrych i przewlekłych zespołów bólowych takich, jak:

  • rwa ramienna,
  • rwa kulszowa,
  • dyskopatia,
  • bóle stawowe i kontuzje sportowe,
  • mięśniobóle i zespoły przeciążeniowe,
  • neuralgie,
  • migreny i napięciowe bóle głowy,
  • stres i przemęczenie.