W codziennej praktyce kierujemy się zasadami sformułowanym przez twórcę osteopatii, amerykańskiego lekarza A.T. Stilla. Wierzymy, że ciało jest całością i ma tendencję do samokorekcji. Patrzymy na chorego człowieka holistycznie, z uwzględnieniem jego potrzeb w zakresie nie tylko leczenia, ale również profilaktyki schorzeń narządu ruchu.

Uczeń Stilla – W. G. Sutherland – zwykł mawiać: „Możliwości osteopatii sięgają Niebios. Jest to nauka współpracująca z naturalnymi tendencjami ciała. My, osteopaci, pracujemy z myślą o powrocie ciała do normy. Jest jeszcze wiele do odkrycia w świecie osteopatii, a siły tkwiące w samym pacjencie są znacznie silniejsze, niż jakakolwiek ślepa siła z zewnątrz”. Te słowa najlepiej oddają kierunek naszych działań.

To nie my leczymy pacjentów, to oni sami leczą się przy naszej pomocy. Razem z nimi, w sposób partnerski, pracujemy na korzyść ich zdrowia, wykorzystując techniki manualne, programy ćwiczeń i instrukcje do autoterapii.

Jednocześnie współpracują z nami doskonali specjaliści w swoich dziedzinach – ortopeda, neurochirurg, neurolog, reumatolog – to na nich spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta, to oni wyznaczają ramy, w jakich technikami osteopatycznymi możemy pomagać naszym pacjentom.