Terapia Kwasem Hialuronowym

Leczenie metodą Kwasu Hialuronowego

Definicja: system leczenia zachowawczego bazujący na wykorzystaniu syntetycznych roztworów kwasu hialuronowego uzupełniającego jego ubytki w przebiegu procesu zwyrodnieniowego, metoda wskazana jest w zmianach zwyrodnieniowych stawów obwodowych (bark, ręka, biodro, kolano, stopa i inne) oraz w pewnych ściśle określonych wskazaniach w obrębie kręgosłupa.

Efekt podania kwasu hialuronowego można porównać do smarowania zawiasu, nie jest to więc wprost leczenie przeciwbólowe, ale dzięki zmniejszeniu tarcia jakie wywołują uszkodzone powierzchnie stawowe i w konsekwencji zmniejszenia zapalenia jest możliwy efekt przeciwbólowy w obserwacji kilku tygodni trwający nawet kilka lub kilkanaśnie miesięcy. Przeciwskazanie do stosowania kwasu hialuronowego jest aktywna infekcja stawu, martwica jałowa kostna pod uszkodzoną chrząstką stawową. Nie jest przeciwskazaniem nawet krańcowo nasilony proces zwyrodnieniowy chociaż efekty jego zastosowania będą proporcjonalnie słabsze. Idealnym wskazaniem są wczesne postacie zmian zwyrodnieniowych u aktywnych sportowo pacjentów. Niektóre kwasy hialuronowe można podawać wokół ścięgien lub przyczepów mięśniowych. Im gęstszy kwas lub jego struktura jest usieciowana tym większa skuteczność jego działania. Niestety rośnie również ryzyko nietolerancji leku.

Procedura jest jednoczasowa (to znaczy zaraz po otwarciu opakowania kwasu hialuronowego jest on podawany), ale może być powtarzania co kilka tygodni w razie potrzeby (zawsze pod kontrolą USG). Dawkowanie zależy od indywidulanych wskazań.

Wskazania: zmiany zwyrodnieniowe stawów, niektóre uszkodzenia chrząstki stawowej, niektóre uszkodzenia łąkotek, uszkodzenia tkanek miękkich  – entezopatie, świeże uszkodzenia więzadeł.

Przebieg zabiegu: dezynfekcja pola, kontrola USG, wkłucie dostawowe lub wokół ścięgna, rozprowadzenie leku, opatrunek

Wyniki terapii: terapia stosowana jest w naszej klinice od 2010 roku, zastosowaliśmy ją u ponad kilkunasty tysięcy pacjentów. Generalnie nasze wyniki dotyczące stosowania kwasu hialuronowe są pozytywne i mieszczą się w granicach 60-70 % pacjentów z satysfakcjonującym wynikiem co odpowiada danym z literatury.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30072113/

Możliwe powikłania i działania niepożądane: infekcja w miejscu nakłucia, zapalenie i obrzęk stawu, odczyn alergiczny na lek, krwiak w stawie, przejściowe nasilenie bólu związane z efektem objętościowym, podrażnienie błony maziowej.

Zabiegi wykonuje: dr Piotr Godek