Terapia metodą GOLDIC

Leczenie metodą GOLDIC

Definicja: system leczenia zachowawczego opracowany przez niemieckich specjalistów przeznaczony jest do stosowania w zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych (bark, ręka, biodro, kolano, stopa i inne) oraz dyskopatycznych i zwyrodnieniowych zmianach kręgosłupa skutkujących bólem i zaburzeniami funkcji.

Oparty jest na zjawisku silnego efektu przeciwzapalnego jaki wywołują własne białka krwi (cytokiny) oraz białko Gelsolina, które przyciąga do miejsca uszkodzenia komórki macierzyste wspomagające regenerację. Ilość cytokin i stężenie Gelsoliny ulega zwiększeniu podczas wielogodzinnej inkubacji. Wzmocniona w ten sposób surowica krwi jest zamrażana i może być przechowywana przez kilka miesięcy. Pacjent przychodzi na kolejne iniekcje (zawsze pod kontrolą USG) co kilka dni. Dawkowanie zależy od indywidualnych wskazań.

Wskazania: zmiany zwyrodnieniowe stawów, przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa, w tym bóle pooperacyjne wynikające ze zbliznowaceń okołokorzeniowych, stenoza kanału kręgowego, dyskopatia, niektóre uszkodzenia chrząstki stawowej, niektóre uszkodzenia łąkotek i obrąbka stawowego.

Przebieg zabiegu: pobranie krwi, inkubacja białek osocza przez 24 godziny, podanie 2- 4 iniekcji co kilka dni pod kontrolą USG

Wyniki terapii: terapia stosowana jest w naszej klinice od 2015 roku, zastosowaliśmy ją u ponad 150 pacjentów. Nasze wyniki dotyczące leczenia surowicą Goldic w stenozie kanału kręgowego odcinka lędźwiowego opublikowaliśmy w czasopiśmie Regenerative Medicine dowodząc, że jest nie mniej skuteczna niż konwencjonalne leczenie sterydowe, a przy tym jest pozbawiona skutków ubocznych leczenia sterydowego.

Terapia ta jak każda terapia biologiczna wymaga kilkumiesięcznego okresu obserwacji, aby ocenić jej finalną skuteczność.

oto link do pełnej wersji publikacji

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35899459/

Możliwe powikłania i działania niepożądane: infekcja w miejscu nakłucia, zapalenie i obrzęk stawu, przejściowe nasilenie bólu związane z efektem objętościowym, podrażnienie korzenia nerwowego.

Zabiegi wykonuje: dr Piotr Godek