Terapia metodą Orthokine

Leczenie metodą ORTHOKINE

Definicja: system leczenia zachowawczego opracowany przez niemieckich specjalistów przeznaczony jest do stosowania w zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych (bark, ręka, biodro, kolano, stopa i inne) oraz dyskopatycznych i zwyrodnieniowych zmianach kręgosłupa skutkujących bólem i zaburzeniami funkcji.

Oparty jest na zjawisku silnego efektu przeciwzapalnego jaki wywołują własne białka krwi (antagoniści receptora Interleukiny), których ilość znacznie wzrasta podczas inkubacji krwi w specjalnych probówkach. Dzięki specjalnemu przygotowaniu pobranej od pacjenta próbki krwi uzyskuje się wysoką koncentrację białek blokujących receptory dla przekaźników reakcji zapalnej oraz wzmacnia efekt regeneracyjny poprzez tzw. czynniki wzrostu jakie są podczas inkubacji krwi wydzielane. Wzmocniona w ten sposób surowica krwi jest zamrażana i może być przechowywana przez kilka miesięcy. Pacjent przychodzi na kolejne iniekcje (zawsze pod kontrolą USG) co kilka dni. Dawkowanie zależy od indywidualnych wskazań.

Wskazania: zmiany zwyrodnieniowe stawów, przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa, w tym bóle pooperacyjne wynikające ze zbliznowaceń okołokorzeniowych, stenoza kanału kręgowego, dyskopatia, niektóre uszkodzenia chrząstki stawowej, niektóre uszkodzenia łąkotek i obrąbka stawowego.

Przebieg zabiegu: pobranie krwi, inkubacja białek osocza 6-9 godzin, podanie 2- 6 iniekcji co kilka dni pod kontrolą USG

Wyniki terapii: terapia stosowana jest w naszej klinice od 2012 roku, zastosowaliśmy ją u ponad 1500 pacjentów. Nasze wyniki opublikowaliśmy w czasopiśmie Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja – wyniki stopnia satysfakcji w poszczególnych wskazaniach po 2 i 6 miesiącach oraz ich liczebność są zawarte w tej publikacji. Najliczniej reprezentowane były choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego (n=400) oraz stawu kolanowego (n=219). Najwyższy odsetek pacjentów z oceną bardzo dobrą i dobrą po 6 miesiącach uzyskano w terapii entezopatii łokcia tenisisty (88,2%), tendopatii stożka rotatorów (72,0%), tendopatii ścięgna Achillesa (75,0%) oraz we wczesnych fazach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (75,9%) i stawów drobnych ręki (77,0%). W przypadku dyskopatii szyjnej i lędźwiowej osiągano skuteczności na poziomie 56,0-62,0% niezależnie od wielkości przepukliny. Niesatysfakcjonujące wyniki przeważały w grupie pacjentów ze stenozą kanału kręgowego odcinka lędźwiowego (66,1%), chorobie zwyrodnieniowej stawu promieniowo-nadgarstkowego (66,7%), a szczególnie w późnej fazie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego (85,3%). Terapia ta jak każda terapia biologiczna wymaga kilkumiesięcznego okresu obserwacji, aby ocenić jej finalną skuteczność.

oto link do pełnej wersji publikacji https://ortopedia.com.pl/resources/html/article/details?id=203659

Możliwe powikłania i działania niepożądane: infekcja w miejscu nakłucia, zapalenie i obrzęk stawu, przejściowe nasilenie bólu związane z efektem objętościowym, podrażnienie korzenia nerwowego.

Zabiegi wykonuje: dr Godek